Biografie

Nieuwe Meesters Delft 2012-2016

NMD en het daarbij horende expertisecentrum voor erfgoed en ICT binnen de Delftse regio  is ontstaan vanuit de 'Aanjaagfunctie Samenwerking Gemeente Delft en TU Delft op gebied van Kunst en Cultuur'. In 2012 is de stichting opgericht onder de naam 'Nieuwe Meesters Delft - Aanjagers van innovatie in erfgoed'. Het ‘Expertisecentrum voor erfgoed en ICT binnen de Delftse regio’ is medio 2016 opgegaan in ‘Nieuwe Meesters: Intervisie voor digitale innovatie en erfgoed’.

Doel

De stichting richtte zich op het samenbrengen van erfgoedinstellingen, ICT-bedrijven en kennisinstellingen in de Delftse regio. Gezamenlijk werkten zij aan de ontwikkeling van innovatieve projecten op het gebied nieuwe media en digitale innovatie. Delft is bij uitstek een inspirerende omgeving door haar rijke geschiedenis van Delfts Blauw, Vermeer en het Koningshuis, maar is ook een stad van techniek en innovatie door de vestiging van TU Delft.

Activiteiten

NMD richtte zich op de volgende activiteiten:

 • Adviseren, bemiddelen en faciliteren bij het beschikbaar maken van erfgoed en erfgoeddata voor nieuwe media en digitale toepassingen;

 • Digitaal beschikbaar stellen van informatie, expertise en resultaten van projecten;

 • Adviseren, bemiddelen en faciliteren bij het werven van fondsen en subsidies en projecten;

 • Gezamenlijk profileren van expertise en projecten. Versterken van de lokale economie door innovatie projecten;

 • Aanjagen en stimuleren van initiatieven om erfgoed toegankelijk en bereikbaar te maken voor een jong publiek.

 • Aanjagen en stimuleren van ICT projecten die duurzaam en platform onafhankelijk zijn.

Uitgevoerde activiteiten en projecten

In haar periode van bestaan diverse activiteiten en projecten uitgevoerd. Een compleet overzicht van deze activiteiten is terug te vinden in het archief.

Netwerk en partners

Het netwerk werd financieel en fysiek ondersteund door diverse instellingen en bedrijven, die als partner of netwerklid aan het initiatief waren verbonden.

Netwerkleden Nieuwe Meesters Delft

 • Something Extra (sinds januari 2014)

 • Erfgoed Leiden e.o. (sinds december 2013)

 • Weleer erfgoedcommunicatie, presentatie en advies (sinds december 2013)

 • Efika/At Losk bv (sinds september 2013)

 • Tremani (sinds juli 2013)

 • Sping B.V. (sinds juni 2013)

 • ICT-Kring Delft (sinds juni 2013)

 • West Consulting B.V. (sinds juni 2013)

 • Vang communicatie (sinds maart 2013)

 • Stichting Architectuurgids Delft (sinds maart 2013)

 • Cit (sinds februari 2013)

 • Kiss the Frog (sinds januari 2013)

Partners

 • TU Delft Library (2013, 2014)

 • Museum Prinsenhof Delft (2014)