Organisatie

Nieuwe Meesters is medio 2016 opgestart als onderdeel van Stichting Nieuwe Meesters Delft (NMD). De bestuursleden vervullen een actieve rol binnen Nieuwe Meesters.

Stichting Nieuwe Meesters Delft

Bestuur

  • Frank Meijer (voorzitter)
  • Marjolein Beumer (penningmeester)
  • Linn Borghuis (secretaris)

Geïnteresseerd in een bestuursfunctie? Neem dan contact op via info@nieuwemeestersdelft.nl


Expertisecentrum voor erfgoed en ICT binnen de Delftse regio (2012-2015)

NMD en het daarbij horende expertisecentrum voor erfgoed en ICT binnen de Delftse regio  is ontstaan vanuit de 'Aanjaagfunctie Samenwerking Gemeente Delft en TU Delft op gebied van Kunst en Cultuur'. In 2012 is de stichting opgericht onder de naam 'Nieuwe Meesters Delft - Aanjagers van innovatie in erfgoed'. Het ‘Expertisecentrum voor erfgoed en ICT binnen de Delftse regio’ is in 2016 opgegaan in ‘Nieuwe Meesters: Intervisie voor digitale innovatie en erfgoed’.
Stichting Nieuwe Meesters Delft bestond uit een directeur (Marjolein Beumer), bestuur (Evelien van der Kruit, Marloes Wellenberg, René Dings en Marco Streefkerk), raad van advies (afvaardiging Gemeente Delft en TU Delft), projectmedewerkers en vrijwilligers. 
Nieuwe Meesters Delft is mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van Gemeente Delft en TU Delft.