Over Nieuwe Meesters

Het doel van Nieuwe Meesters is het stimuleren van innovaties binnen erfgoedinstellingen door het mobiliseren van de denkkracht uit de erfgoedsector zelf.

Doelgroepen

Nieuwe Meesters is een netwerkorganisatie en richt zich primair op collega’s uit de erfgoedsector. Binnen het netwerk betrekken we ook mensen uit de creatieve industrie en onderzoeks- en onderwijsinstellingen met affiniteit voor de erfgoedsector.

Visie

Innovatieve trends en ontwikkelingen binnen de erfgoedwereld volgen elkaar in rap tempo op. Voor erfgoedinstellingen is het soms lastig om van al deze ontwikkelingen op de hoogte te blijven, laat staan ze effectief in te zetten. Om innovaties in gang te zetten is soms extra expertise nodig. Nieuwe Meesters gelooft dat deze expertise beschikbaar is bij collega’s in de erfgoedsector. Via haar netwerk bemiddelt Nieuwe Meesters in het aanboren en benutten van aanwezige ideeën en kennis in de sector.